Opět rozjíždíme skupinové tréninky

  • Post category:Oznámení

S radostí oznamujeme, že opět můžete přijít trénovat na skupinové tréninky.

Rozvrh tréninků najdete na facebooku: Boxing SKKO Zlin

Pro zabezpečení ochrany zdraví účastníků tréninku budou dodržována tato předepsaná pravidla:

  • Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob
  • Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry
  • Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
  • Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
  • Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
  • Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek

Žádáme všechny účastníky tréninků, aby byli k sobě navzájem ohleduplní a dbali na ochranu zdraví svého i ostatních borců.

Přejeme všem hodně radosti ze společného sportování!!!

SKKO ZLÍN, spolek